"เขียนหลักสูตรอย่างไรให้ผ่านการรับรอง"

April 5, 2018

 

 

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัท เขียวยั่งยืน จำกัด เป็นวิทยากรดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยพัฒนาครู ในหัวข้อ "เขียนหลักสูตรอย่างไรให้ผ่านการรับรอง" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ HIP hotel ห้วยขวาง

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล

December 3, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic