การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0

November 16, 2017

บริษัทเขียวยั่งยืน จำกัด ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0 (Development of English Language Teachers’ Potential Towards Thailand 4.0) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.ริชาร์ด ไคลีย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซาท์แธมพ์ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 403 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดประเมินผล

December 3, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic